eveHRyday changelog
eveHRyday changelog
evehryday.com

19 januari 2022

 

Nieuw

  
 • Met deze update kun je ook codes aanleveren via de variable mutaties waar de salarisverwerker nog eerst iets mee moet doen en welke dus niet meteen ingevoerd worden. Deze wens helpt te voorkomen dat er nog losse lijsten dienen te worden meegestuurd.
 • Bij het aanmelden van een nieuwe werknemer wordt er een nummer voorgesteld, indien je toch een ander nummer wilt gebruiken kan dat nog steeds.
 • Variabele mutaties worden real time ingevoerd bij verzenden en een rapport van die mutaties wordt aan de salarisverwerker per mail verstuurd. Vanaf nu kun je dat rapport ook na indienen downloaden.
 • De berichten en bijlagen verstuurd vanuit support in eveHRyday kwamen als email bij de salarisverwerker binnen. Nu kun je deze verzonden berichten ook inzien in de app zelf.
 

Opgelost

  
 • Variabele mutaties; Wanneer je een niet standaard looncomponent aan de selectie toegevoegd had en na invoeren waardes deze weer uit de selectie haalde dan werden deze waarden niet doorgestuurd bij verzenden en verdwenen. We hebben dit nu zo aangepast dat je als er eenmaal waarde zijn geboekt op een code je deze code niet meer uit de selectie kan halen. Je moet dan eerst de waardes eruit halen.

9 december 2021

 

Verbetering

  
 • IBAN en BIC. Met deze update wordt de BIC voor nagenoeg alle Europese rekeningen gevuld en worden IBAN nummers geverifieerd.
 • Stagevergoeding. Vanaf nu vul je voortaan de full time stagevergoeding in, deze zal in Nmbrs uitkomen op looncode 1108 welke vervolgens op basis van het werktooster naar rato de stagevergoeding zal berekenen. Bij bestaande werknemers waar nu code 1100 wordt gebruikt zal in het geval vaan een wijziging op de stagevergoeding code 1100 worden verwijderd en 1108 worden opgevoerd.

28 oktober 2021

 

Nieuw

  
 • Als tenant kun je nu naast het toevoegen van een eigen logo ook de kleuren aanpassen naar je eigen huisstijl
 • Gender neutrale medewerkers
 • Bij de keuze van het type geslacht zijn vanaf nu zijn ook de opties 'Onbekend' of 'Niet gespecificeerd' beschikbaar.
 

Verbetering

  
 • Eenvoudiger invoeren van werkrooster. Indien elke week gelijk is hoef je nog maar 1 week te vullen, alleen indien er afwijking is dan vul je dit als 2e regel.

18 oktober 2021

 

Nieuw

  
 • Importeren van variabele mutaties; exporteer de template waarbij je eerst nog kunt filteren op actief of inactief en/of welke loon- en uren componenten je wilt importeren. Vul de kolommen in de excel template en importeer de variabele mutaties

 • Tenants kunnen nu hun logo uploaden

 

Verbetering

  
 • Sorteren bij variabele mutaties, je kunt vanaf nu eenvoudig op- of aflopend sorteren op het werknemersnummer of naam.
 

Opgelost

  
 • Een ex-medewerker werd niet meer gesynchroniseerd, wanneer deze opnieuw in dienst kwam dan bleef deze in eveHRyday op inactief staan. Met deze update wordt er altijd gekeken of een medewerker weer opnieuw in dienst is gekomen en daarna weer gesynchroniseerd

14 september 2021

 

Opgelost

 

 

 • Mutatie verslag export toonde enkel de huidige periode ongeacht de filter

26 augustus 2021

 

Verbetering

 

 

 • Schriftelijk contract Ja/Nee is verplicht en daar wordt op gevalideerd voor verzenden
 • Nationaliteit en geboorteland staan niet meer vooringevuld
 • Variabele mutaties looncomponenten, de pagina is aangepast, looncode omschrijvingen worden nu hoofdletter, kleine letters geschreven. Door de verbeterde layout kun je met langere omschrijvingen werken

 

Opgelost

 

 

 • Grote aantallen variabele mutaties kunnen nu in 1 bestand
 • Weergave naam, de volledige naam (geboortenaam + partnernaam) wordt nu weergegeven
 • Auto van de zaak bij nieuwe medewerker gaf dubbele regels (overlappende)
 • Variabele mutaties instellen, een aangemaakte regel kon niet worden verwijderd

29 juli 2021

 

Nieuw

 

 

 • Beveiliging: Omdat eveHRyday een directe koppeling heeft met de omgeving van Nmbrs waarin de salarissen gegevens en nog veel meer persoonlijke gegevens staan vinden we het belangrijk dat ook de toegang tot eveHRyday extra beveiling verdient. Daarom is met onmiddellijke ingang Two factor authentication toegevoegd aan de applicatie. Zodra je weer voor het eerst inlogt zal er een scherm komen waarin je een code moet invullen. De eerste keer zul je middels een authenticatie app zoals Google authenticator een QR code moeten scannen waarna je een code krijgt in de authenticatie app. Zeer binnenkort zal ook de Google SSO worden toegevoegd waardoor je niet via de Two factor hoeft in te loggen maar middels Google sign in.

 • Mutatieverslag Vanaf nu kun je niet alleen alle ingediende mutaties online raadplegen maar kun je deze ook downloaden naar PDF. Wanneer je in het linkermenu naar mutaties gaat krijg je een overzicht van de huidige maand, middels de filter kun je zelf aangeven van welke periode je een overzicht wenst.

 • Variabele looncomponenten Deze functionaliteit is live maar we moeten nog aan onze kant de te gebruiken loon- en uren codes inrichten. Middels deze functionaliteit kun je eenmalige boekingen zoals een bonus, of gewerkte dagen en uren voor je oproepkrachten doorgeven. Wanneer je in het linkermenu kiest voor Variabele mutaties én het is ingericht dan kun je hier gebruik van maken. Lees hierover meer op de website van evehryday (everhyday.com) of klik hier.